Postări

Dosar Candidatura

  Selecția participanților la mobilitățile de formare din cadrul proiectului se realizează de către Comisia de selecție, cu respectarea prezentei proceduri, în conformitate cu angajamentele asumate prin proiectul aprobat, Contractul de finanțare cu anexele sale, Ghidul Programului Erasmus+ și Apelul Național pentru propuneri de proiecte valabil în anul în care a fost aprobat proiectul.   ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE SELECȚIE 1. Procesul de selecție se va desfășura conform calendarului stabilit  - Anexa  1;  2. Informarea cadrelor didactice din liceul nostru privind procedura de selecție, se va realiza prin apel public la nivelul organizației, utilizând atât mijloacele de comunicare online, cât și pe cele tradiționale (afișarea la avizierul Erasmus+);  3. Descrierea rezultatelor învățării pentru fiecare curs se regăsește în Anexa 2 (cu mențiunea că pot interveni modificări referitoare la curs, programul și locul de desfășurare al acestuia, în funcție de oferta/disponibilita

condițiile de eligibilitate

 Informații referitoare la condițiile de eligibilitate ale candidaților, probele selecției, calendarul procesului de selecție și opisul dosarului de candidatură veți găsi în procedura de selecție a participanților care însoțește prezentul apel.

APEL SELECȚIE CADRE DIDACTICE PENTRU PARTICIPAREA LA CURSURI

 I. DISPOZIȚII GENERALE 1. Prezenta procedură stabilește modalitatea de selecție a participanților la cursuri de formare în cadrul proiectului Erasmus+ - Acțiunea Cheie 1 – Educația școlară (SCH),Acreditare nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000128630  implementat în perioada 01.09.2023 – 03.06.2024.

intrunire echipa acreditare

 Recent ,echipa a concluzionat ca cele 2 mobilitati cu elevii vor fi efectuate in lunile martie si iunie 2024 in Turcia, respectiv Polonia, fiind semnate contracte /  acorduri cu directorii din liceele respective. A fost aranjat un program de comun acord care are legatura atat cu obiectivele propuse pentru acreditarea din acest an scolar,dar si cu cunoasterea traditiilor, cutumelor,culturii gazdelor, urmand ca si reprezentantii/gazdele noastre sa ne viziteze, elevii vor fi gazduiti de elevii nostri

intalnire elevi / intalnire profesori - informatii/detalii cursuri, discutii selectare parteneri pentru mobilitati elevi

 In perioada noiembrie-decembrie 2023 au avut loc intalniri in cadrul acreditarii atat intre elevii inscrisi/selectati, dar si intre cadrele didactice cu scopul de a selecta / informa / disemina detaliile referitoare la selectia atat a elevilor,dar si a profesorilor participanti la sesiunile de instruire conforme obiectivelor propuse in planul de acreditare

Diseminare Acreditare

 Am participat la săptămâna zilelor Erasmus alaturi de colegi profesori și elevi din școlile și liceele buzoiene # https://padlet.com/cpostovei/erasmus-days-2023-snhef427luazd1iv#